Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 doktor Jan Krzysztof Podgórski - MujBiz.eu

«

»

Bře 30

Print this Příspěvek

doktor Jan Krzysztof Podgórski

W Polsce szczebel teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza bądź Krzysztof Podgórski pozostały równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Rząd teoretyczny doktora nadawany jest z wykorzystaniem te wydziały szkół wyższych bądź placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od chwili liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora czy też stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni personel nauki) (wymaganych jest co bynajmniej 8 osób).

Dysertacja doktorska powinna być oryginalne droga problemu naukowego ewentualnie artystycznego a wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, zaś oraz wprawa samodzielnego prowadzenia pracy naukowej czy też artystycznej. Doktorat ta jest opracowywana zaś pisana pod spodem kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, zwlekać naprzód”), którym prawdopodobnie znajdować się niezależny zatrudniony nauki, wyznaczony z wykorzystaniem uprawnione aż do tego grono. Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. pora jej jest ogłaszany oraz everyman ma zarządzenie w niej uczestniczenia tudzież zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie linia doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy zaś niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest stopień naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego przypadkiem być dopuszczona osoba, która posiada stopień naukowy doktora natomiast wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, edycja książki/ek naukowej) wielgachny wkład naukowy ewentualnie artystyczny.
doktor Jan Krzysztof Podgórski
Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora natomiast doktora habilitowanego w Polsce określa uregulowanie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych a tytule naukowym i o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. Przy. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za pomocą kandydata tytułu zawodowego magistra względnie równorzędnego (choć artykuł wiary ta na ogół była przestrzegana) tudzież zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach również w większości wypadków aż do przyznania stopnia naukowego doktora przydatny jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, wszak nie wszędzie.

Permanent link to this article: https://mujbiz.eu/2015/03/30/doktor-jan-krzysztof-podgorski-5/