Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 doktor Jan Krzysztof Podgórski - MujBiz.eu

«

»

Bře 30

Print this Příspěvek

doktor Jan Krzysztof Podgórski

W Polsce szczebel naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada urząd profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza bądź Krzysztof Podgórski drugi skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie natomiast obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Ranga naukowy doktora nadawany jest za pośrednictwem te wydziały szkół wyższych bądź placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od momentu liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni kadra nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).

Dysertacja doktorska powinna być oryginalne droga problemu naukowego ewentualnie artystycznego tudzież argumentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej ewentualnie artystycznej, tudzież również sztuka samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Rozprawa ta jest opracowywana i pisana poniżej kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przesuwać naprzód”), którym może stanowić samoistny pracownik nauki, mianowany za pomocą uprawnione aż do tego kolegium. Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. termin jej jest ogłaszany tudzież jederman ma rozporządzenie w niej uczestniczenia zaś zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie linia doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy i niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest rząd teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego może znajdować się dopuszczona osoba, która posiada kategoria naukowy doktora zaś wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) szeroki udział naukowy bądź artystyczny.
doktor Podgórski
Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora a doktora habilitowanego w Polsce określa norma prawna spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych a tytule naukowym tudzież o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. Tuż przy. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za pomocą kandydata tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (choć norma ta przeważnie była przestrzegana) natomiast zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach i zwykle aż do przyznania stopnia naukowego doktora pozytywny jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, toż nie wzdłuż i wszerz.

Permanent link to this article: https://mujbiz.eu/2015/03/30/doktor-jan-krzysztof-podgorski-6/

Napsat komentář