Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 Krzysztof Podgórski - MujBiz.eu

«

»

Bře 30

Print this Příspěvek

Krzysztof Podgórski

W Polsce stopień teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza czy też doktor Jan Krzysztof Podgórski dalszy równorzędny, zdała egzaminy doktorskie tudzież obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Poziom naukowy doktora nadawany jest dzięki te wydziały szkół wyższych ewentualnie placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od momentu liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora bądź stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni personel nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).

Dysertacja doktorska powinna stanowić oryginalne podejście problemu naukowego względnie artystycznego zaś uzasadniać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej ewentualnie artystycznej, a dodatkowo kunszt samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Dysertacja ta jest opracowywana i pisana poniżej kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, opóźniać naprzód”), którym przypadkiem być samodzielny pracownik nauki, mianowany za sprawą uprawnione aż do tego kolegium. Opieka dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany a każdy ma prawo w niej uczestniczenia zaś zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie drut doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy i niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest szczebel teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego przypuszczalnie istnieć dopuszczona osoba, która posiada szczebel naukowy doktora tudzież wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) duży udział akademicki czy też artystyczny.
doktor Jan Krzysztof Podgórski
Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora natomiast doktora habilitowanego w Polsce określa norma prawna spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych tudzież tytule naukowym a o stopniach tudzież tytule w zakresie sztuki (Dz. Obok. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania z wykorzystaniem kandydata tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (choć kanon ta na ogół była przestrzegana) i zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach i na ogół aż do przyznania stopnia naukowego doktora korzystny jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, tymczasem nie wszędzie.

Permanent link to this article: http://mujbiz.eu/2015/03/30/krzysztof-podgorski-2/