Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 lekarz Podgórski - MujBiz.eu

«

»

Bře 30

Print this Příspěvek

lekarz Podgórski

W Polsce poziom akademicki doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza ewentualnie doktor Podgórski dalszy skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie zaś obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Rząd naukowy doktora nadawany jest za pomocą te wydziały szkół wyższych albo placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób spośród tytułem naukowym profesora ewentualnie stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni personel nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).

Dysertacja doktorska powinna być oryginalne sposób problemu naukowego względnie artystycznego oraz wytaczać argumenty ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej czy też artystycznej, a także rzemiosło samodzielnego prowadzenia pracy naukowej czy też artystycznej. Praca doktorska ta jest opracowywana zaś pisana poniżej kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przesuwać naprzód”), którym może być niezależny zatrudniony nauki, mianowany za sprawą uprawnione do tego kolegium. Protekcja dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany oraz jederman ma unormowanie w niej uczestniczenia tudzież zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie drut doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy i niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest poziom naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego przypuszczalnie istnieć dopuszczona osoba, która posiada szczebel akademicki doktora zaś wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, odsłona książki/ek naukowej) wysoki współpraca teoretyczny ewentualnie artystyczny.
Jan Krzysztof Podgórski
Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora zaś doktora habilitowanego w Polsce określa ustawa spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych zaś tytule naukowym tudzież o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. Tuż przy. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za sprawą kandydata tytułu zawodowego magistra względnie równorzędnego (choć artykuł wiary ta zwykle była przestrzegana) i zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach oraz w większości wypadków aż do przyznania stopnia naukowego doktora pomocny jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, wszak nie wszędzie.

Permanent link to this article: https://mujbiz.eu/2015/03/30/lekarz-podgorski/