«

»

Dub 01

Print this Příspěvek

Okresowe kontrole rozdzielni elektrycznych

Bieżące kontrole rozdzielni elektrycznych polegają na monitorowaniu urządzeń oraz innych dostepnych optycznie elementów instalacji elektroenergetycznych i wykrywaniu odchyleń od parametrów standardowych (tzw. anomalii). Celem badania jest wczesne zlokalkizowanie potencjalnych źródeł usterek lub awarii a w razie potrzeby szybkie wykonanie naprawy.

Systematyczne inspekcje rozdzielni elektrycznych to prace wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem – najczęściej raz do roku – mają na celu zapewnienie najwyższej jakości funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych. Naprawy wykonywane na bieżąco minimalizują szanse wystąpienia usterek lub awarii, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej wydajności produkcji i wzrostu ogólnej efektywności firmy.

Kamery termowizyjne wspierają proces nadzorowania pracy urządzeń elektroenergetycznych. Analiza obrazów termicznych urządzeń ułatwia wykrycie prawdopodobnych źródeł awarii i powoduje zwiększenie skuteczności naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów a tym samym zmniejsza koszty ogólne oraz poprawia niezawodność urządzeń.

Permanent link to this article: https://mujbiz.eu/2015/04/01/okresowe-kontrole-rozdzielni-elektrycznych-37/

Napsat komentář