Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 Ocena komfortu cieplnego - MujBiz.eu

«

»

Dub 03

Print this Příspěvek

Ocena komfortu cieplnego

Dla większości osób priorytetowe znaczenie mają co prawda koszty energii, ale równocześnie wszyscy chcieliby, aby ich dom zapewniał najlepsze warunki do mieszkania i dobre samopoczucie. Analizie tych warunków służy termin komfort cieplny, a więc taki stan, przy którym organizm człowieka nie odczuwa ani ciepła ani zimna i nie występuje nadmierne podgrzewanie (np. od zbyt ciepłej podłogi) lub schładzanie poszczególnych fragmentów ciała (w wyniku np. przewiewu).

W przypadku mieszkań wyznaczenie właściwych parametrów komfortu cieplnego jest stosunkowo skomplikowane. O komforcie cieplnym decydują takie czynniki środowiska jak wilgotność i Temperatura powietrza, gradienty temperatury w pokoju, temperatura powierzchni otaczających (tzw. temperatura radiacyjna) oraz prędkość ruchu powietrza. Są to elementy o bardzo subiektywnym charakterze a ich odczuwanie zależy od pory roku, płci, wieku, aktywności fizycznej, rodzaju ubrania, stopnia odżywienia  oraz osobistych preferencji.

temperatura powietrza

Każdy człowiek ma wprawdzie duże możliwości aklimatyzacyjne, ale dobre samopoczucie gwarantuje taki zakres temperatur, przy którym zostaje utrzymana równowaga cieplna organizmu. Zimą zakres ten dla osoby ubranej mieści się między 20°C a 23°C, podczas kiedy w okresie letnim, będąc lżej ubranym, najlepiej czujemy się w temperaturach między 24°C a 27°C. Zazwyczaj kobiety i osoby starsze czują się dobrze w nieco wyższych temperaturach, podczas gdy mężczyzni i osoby młodsze mogą dobrze egzystować w nieco niższych temperaturach.

Temperatura powierzchni otaczających

Jeśli w pomieszczeniu występuje znaczna różnica między temperaturą powietrza a temperaturą otaczających powierzchni (nazywaną temperaturą promieniowania albo temperaturą radiacyjną) to jest to odczuwane jako dyskomfort cieplny nawet przy dostatecznie wysokich temperaturach powietrza. Odczucie braku komfortu dają mocno rozgrzane grzejniki. ale wysoce nieprzyjemne są zwłaszcza duże i chłodne powierzchnie ścian i okien.

Wilgotność powietrza

Poziom wilgotności względnej powietrza w mieszkaniach zależy zwłaszcza od ilości wilgoci dostarczanej ze źródeł wewnętrznych (np. roślin ozdobnych, gotowania, suszenia itp.) oraz od ilości świeżego powietrza napływającego z zewnątrz. Im większa jest ilość powietrza dopływającego z zewnątrz, tym niższa jest względna wilgotność powietrza występująca w pomieszczeniu. Dotyczy to głównie zimy, gdyż chłodne powietrze zewnętrzne zawiera bardzo niewiele pary wodnej.

Przy sprawnej wentylacji i typowej ilości pary wodnej pochodzącej ze źródeł wewnętrznych, która w przeciętnym gospodarstwie domowym sięga ok. 330 g/h, wilgotność względna powietrza wynosi ok. 35%. Jest to wartość komfortowa, o ile powietrze jest dostatecznie czyste i zawiera niewiele kurzu. W pomieszczeniach mieszkalnych najczęściej nie daje się utrzymać powietrza pozbawionego kurzu i pyłu, dlatego tam gdzie znajdują się ludzie, wilgotność powinna leżeć w przedziale od 40% do 60%. Zbyt niska wilgotność daje nieprzyjemne odczucie suchości w nosie i na ustach, ze względu na wysychanie błon śluzowych a za duża jest odbierana jako „duszność“ czy „parność“ i może być przyczyną niedobrego samopoczucia.

Dla oszczędność energii, intensywność wentylacji nie powinna być większa niż jest to niezbędne dla utrzymania wymaganego komfortu cieplnego. W przypadku zbyt wysokiej wilgotności wystarczy zwiększenie strumienia powietrza zewnętrznego, jednak aktualnie mamy najczęściej do czynienia z nadmierną wentylacją, która zimową porą ma utrzymać wilgotność na odpowiednio niskim poziomie, aby zapobiec kondensacji pary wodnej na ścianach i związanego z nią zagrożenia zagrzybieniem.

W obiektach energooszczędnych i pasywnych wewnętrzne powierzchnie przegród są na tyle ciepłe, że skraplanie pary wodnej na ścianach nie nastąpi nawet przy wilgotności powietrza wewnętrznego wynoszącej ok. 65%. Z tego względu w takich domach w okresach chłodniejszych można bez problemów zmniejszyć intensywność wentylacji, ograniczając w ten sposób przy okazji ilość ciepła potrzebnego do podgrzania tego powietrza. Innym sposobem postępowania przy niskiej wilgotności powietrza wewnętrznego jest wprowadzenie uzupełniajacych źródeł wilgotności do pomieszczeń mieszkalnych (np. roślin ozdobnych) albo utrzymywanie mieszkania w stanie wolnym od kurzu i pyłów np. poprzez jego częste odkurzanie dobrym odkurzaczem z wydajnym filtrem.

Prędkość powietrza

Nawet w zupełnie szczelnym pomieszczeniu dochodzi do naturalnych ruchów powietrza, które są wywołane różnicami temperatur jego fragmentów (m.in. okna, grzejniki itp.) a także dodatkowe źródła ciepła bądź chłodu. Nadmierne różnice temperatury lub ich nieodpowiedni rozkład (tzw. gradient temperaturowy) mogą być przyczyną przyspieszonej cyrkulacji powietrza, pociągając za sobą jego nadmierną prędkość ruchu.

Zbyt duża prędkość powietrza wywołuje nieprzyjemne, miejscowe schłodzenie powierzchni ludzkiego ciała. Dotyczy to zwłaszcza ruchu zimniejszego powietrza, które uległo wychłodzeniu spływając w dół okna i „ciągnie po nogach“ przemieszczając się ze znaczną szybkością po posadzce. W wyższych temperaturach, zwiększona prędkość ruchu powietrza może poprawić komfort cieplny w pomieszczeniu dając korzystne odczucie lekkiego chłodu.

W trakcie dokładnego badania termowizyjnego doświadczony operator kamery termowizyjnej potrafi wykryć nie tylko miejsca strat ciepła, mostki termiczne czy nieszczelności, ale także ocenić parametry środowiska i podać przyczyny obniżenia komfortu cieplnego w naszym mieszkaniu.

Permanent link to this article: https://mujbiz.eu/2015/04/03/ocena-komfortu-cieplnego-8/

Napsat komentář