Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 Výtečný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny - to je Dignus.cz, účelný online informační systém pro školky se používá rovněž v jeslích anebo dětských skupinách - MujBiz.eu

«

»

Bře 05

Print this Příspěvek

Výtečný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny – to je Dignus.cz, účelný online informační systém pro školky se používá rovněž v jeslích anebo dětských skupinách

Nutný docházkový modul vytvořený společností Dignus je využitelný rodiči, jejich potomky i zaměstnanci. Nepostradatelný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny poskytuje vysoký stupeň zabezpečení a komfortní užívání. Uvedený Dignus informační systém školky byl zpracován pro zaměstnance MŠ, pro všechny rodiče i pro nadřízené v MŠ, při výchově svěřených děcek pomáhá k dobré kooperaci mezi rodiči a vychovateli. Systém informuje rodiče, systém Dignus byl udělán pro umísťování fotografií a čerstvých novinek, stejně jako podklady pro fakturování. Soudobě se díky vypilovanému, přesto se díky velmi snadnému modulu vypočítá školné z údajů o docházce. Správu, evidenci a žádanky o dovolené jsou jednoduše vedené systémem, jímž je informační systém školky Dignus. Vypočítání statistik a sestav pro vedení školky je součástí systému.

Ze zákona je pro provozovatele školského zařízení nutná průběžná evidence docházky dětí, proto je nutné zavést evidenci docházejících dětí. Znamenitý docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny – Dignus výtečně zpracoval nezbytný systém elektronického zaznamenávání docházky dětí za využití čipů anebo přístupových karet. Modul Dignus ulehčuje práci pracovníkům, k tomu ještě usnadní kompletní evidenci chodu mateřské školy, jeslí nebo dětské skupiny. Program bude zaměstnancům před ostrým spuštěním představen a předveden, vyřeší se prvotní nesnáze, dotazy se zodpoví.

Program Dignus bude uživatelský i pro ty, již se více kamarádí s dětmi než s počítačem. Program zlehčuje administrativní úkony na minimum. Mateřským školkám, jeslím i dětským skupinám se program předává vytvořen na míru a zakódován, program je zabezpečený proti vniknutí neoprávněných osob.

Permanent link to this article: http://mujbiz.eu/2016/03/05/vytecny-dochazkovy-system-pro-skolky-jesle-a-detske-skupiny-to-je-dignus-cz-ucelny-online-informacni-system-pro-skolky-se-pouziva-rovnez-v-jeslich-anebo-detskych-skupinach/

Napsat komentář