Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 Profil střední odborné školy Poprad Slovensko - MujBiz.eu

«

»

Bře 15

Print this Příspěvek

Profil střední odborné školy Poprad Slovensko

Naše škola se nachází na cirkulační ulici v Popradu.  Skládá se ze tří budov – školy, kde probíhá teoretické vyučování, domova mládeže a budovy s dílnami pro odborný výcvik, která se nachází naproti zmíněným dvěma.

V prostorách školy pro vyučování žáků je celkem 21 učeben, z toho 2 počítačové odborné učebny, 2 jazykové učebny, 2 odborné učebny pro obor stavebnictví, 9 kabinetů, 2 sklady učebnic, 1 Sborovna učitelů. V suterénu jsou šatny pro žáky.

Pro vyučování tělesné výchovy i pro výchovu mimo vyučování slouží místnost v suterénu školy, kde je zřízena posilovna.

Budova pro odborný výcvik se nachází naproti škole, kromě truhlářských a instalatérských dílen je zde i zrekonstruovaná tělocvična. Budovy, v nichž se organizuje odborný výcvik a teoretické vyučování jsou dvoupodlažní nově rekonstruované.

Domov mládeže je výchovně-vzdělávací zařízení, které zajišťuje výchovně – vzdělávací činnost v době mimo vyučování, stravování a ubytování studentů. Domov mládeže je organizační součástí Střední odborné školy v Popradu a řídí jej ředitel školy. Ubytování studentů zajišťuje domov mládeže pouze během školního roku v tzv. nepřetržitém režimu – jen během týdne s výjimkou školních prázdnin.

Domov mládeže a školní budova jsou spojeny chodbou, ze které se dá projít do jídelny a fitness centra, které je v ekonomickém pronájmu. Na patře se nacházejí prostory pro práci úseku technicko-ekonomických činností, spolu 5 místností se sekretariátem ředitele školy a kanceláří ředitele a vedoucí TEC. Nachází se zde i společenská hala, která slouží na slavnostní příležitosti, jako jsou: otevření a ukončení školního roku, vánoční akademie s kulturním programem žáků, předávání maturitních vysvědčení a vysvědčení o závěrečné zkoušce, školení BOZ-PO, besedy s představiteli města, výchovně – vzdělávací akce zaměřené na boj proti drogám, kouření a jiné. Pro posezení žáky s hosty slouží klubovna s TV a promítacím plátnem.

V Domově mládeže je k dispozici 25 třílůžkových pokojů, z toho 12 pokojů využívají studenti středních škol. Obsazenost pokojů doplňují studenti vysokých škol. Každý pokoj se skládá ze tří postelí, je vybavena skříněmi, pracovním stolem, židlemi, policemi a umyvadlem. Na každém patře jsou sociální zařízení s nově vybudovanými sprchovými kouty. Pro nemocné studenty je domov mládeže vybaven izolační místností. Studenti mohou využívat internátní kuchyňku, která je vybavena sporákem, lednicí, mycím dresem s teplou vodou, rychle varnou konvicí, mikrovlnou troubou a kuchyňským nádobím. Na společenské a organizační setkání slouží klubovna s kapacitou 25 míst. Klubovna je vybavena televizorem, videem a DVD rekordérem, PC – internetem a různými společenskými hrami.

Stravování zajišťuje v domově mládeže soukromý podnikatel. V prostorách školy se nachází prostorná jídelna. Studenti mají možnost se celodenně stravovat – snídaně, obědy, večeře. Mají možnost výběru ze čtyř jídel.

Výchovně-vzdělávací práci se žáky vykonávají vychovatelé podle celoročního programu domova mládeže přiměřeně potřebám, věku a stupni vyspělosti žáků. Výchovně-vzdělávací práce se zaměřuje zejména na všestrannou pomoc při přípravě žáků na vyučování, na rozvíjení jejich nadání, specifické a tvůrčích schopností a na vytváření podmínek pro jejich zájmovou činnost, aktivní využití volného času a odpočinek. Pořádá se na zásadě dobrovolnosti žáků.

Na škole vyvíjí velmi dobrou činnost Rada školy, která má 11 členů. Odpovídá za kvalitu a organizaci celého výchovně vzdělávacího procesu. Studentská rada zastupuje zájmy žáků na naší škole, organizuje žákovské aktivity a vytváří podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci mezi učiteli a žáky.

Stabilizovaný pedagogický sbor tvoří 36 pedagogických pracovníků. Z pedagogů je 13 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, 12 učitelů odborných předmětů a 8 mistrů odborného výcviku, 3 vedoucí pedagogičtí pracovníci. Součástí pedagogického sboru jsou tři vychovatelé ve školním internátě, který je součástí školy. Všichni učitelé splňují požadavky na odbornou a pedagogickou způsobilost. Výchovná poradkyně školy a ředitel mají kromě odborné a pedagogické způsobilosti i zákonem předepsané vzdělání v oblasti výchovného poradenství a školního managementu.

Permanent link to this article: https://mujbiz.eu/2016/03/15/profil-stredni-odborne-skoly-poprad-slovensko/

Napsat komentář